Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının onayı ile 2012 yılında kurulan üretici örgütüdür.

2012 yılında toplam su ürünleri üretimi olan 3.417,3 ton / yıl kapasite ile 16 üyemiz bulunurken 2022 yılında 47466,5 Ton/Yıl üretim kapasitesine ait 29 işletme birliğimizin üyesidir.

Üyelik şartları

  1. Su ürünleri üreticisi olmak ve pazara yönelik üretimde bulunmak
  2. Ürettiği ürünü üretici birliği aracılığıyla pazarlamayı taahhüt etmek
  3. Çiftçi belgesine sahip olmak
  4. 18 yaşını doldurmak
  5. Tüzük hükümlülüklerini bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul ettiğine dair üyelik dilekçesi vermiş olmak.
  6. Su ürünleri yetiştiricilik belgelerine sahip olmak

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla birlikten çıkma hakkına sahiptir. Birlikten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını ödemek zorundadır. Üyelikten çıkma, üyenin birliğe olan birikmiş borçlarını ortadan kaldırmaz.