İ L A N

SAMSUN VE SİNOP İLLERİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Birliğimizin 2021 ve 2022 yılları çalışmalarının değerlendirileceği 2023 yılı seçimli olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28.02.2023 Salı günü saat 11:00’de Liman içi Atatürk Cad. No:17 – Canlı Balık Şenol’un Yeri Yakakent / SAMSUN adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk temin edilemediği takdirde ikinci toplantı 07.03.2023 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Gündem aşağıya çıkarılmış olup, bütün üyelerin hazır bulunmaları gereğini rica ederim.                 

                                                                                                          10.02.2023

              BAŞKAN                                                                           BAŞKAN YARDIMCISI

        Osman PARLAK                                                                            Rızvan AKSOY                         

G Ü N D E M

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Divan seçimi, saygı duruşu ve istiklal marşı,
 3. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve ibrazı,
 4. 2021-2022 yılları bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü,
 5. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş, araç alınması, satılması veya kiralanması ipotek alınması, verilmesi birlik adına kredi almak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Birlik adına şirket ve iktisadi işletme kurulması, ticari işlemlerin iktisadi işletme ve şirket üzerinden yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 7. Merkez Birliğinin kuracağı ya da ortak olacağı sigorta faaliyetleri ile ilgili şirket ya da her türlü oluşumlara ortak olmak, acentelik almak, hisse almak, hisse satmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 8. 2023-2024 yılları tahmini hesapların görüşülerek karara bağlanması,
 9. Tüzel ve gerçek kişiler için üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatının miktarının tespiti,
 10. Yönetim kurulu asil ve yedek, Denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve yine Merkez birliğine temsilci (asil ve yedek üye) seçilmesi,
 11. Dilek ve temenniler,
 12. Kapanış