https://csb.gov.tr/kultur-balikciligi-tesislerinde-su-kirliligi-denetim-sikligi-degistirildi-bakanlik-faaliyetleri-37338

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” bugünkü resmî gazetede yayımlanarak, yürürlüğü girdi. Endüstriyel nitelikli atık sular için uygulanan izleme sıklıklarının, karada yapılan kültür balıkçılığı tesisleri için uygulanması sektöre gereksiz maddi yük getirmesi nedeniyle iç izlemeye esas numuneler; 50 metreküp/gün ve altında debiye sahip tesislere yılda 2 kez, 50 metreküp/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise yılda 4 kez alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince yıllık numune alma sayısı duruma göre artırılabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve  “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” resmî gazetede yayımlanarak, yürürlüğü girdi.

Üretim esnasında atık sularındaki kirlilik yükünün diğer sektörlere oranla düşük ve organik kirlilik oluşturan kültür balıkçılığının, endüstriyel nitelikli atık sular için uygulanan izleme sıklıklarının maddi yük oluşturması nedeniyle Bakanlık tarafından düzenleme getirildi. “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği” ile söz konusu tesislere ait iç izleme ve denetime esas numune alma sıklıklarının azaltılmasına yönelik düzenleme yapılarak atık su analiz maliyetlerinin sektöre getirdiği yükün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğlerde, “Karada üretim yapılan balıkçılık tesislerinde, tesisin tamamını temsil edecek şekilde; 50 metreküp/gün ve altında debiye sahip tesislerden yağışlı ve kurak dönemi temsil etmek üzere yılda 2 kez, 50 metreküp/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise her mevsim olmak üzere yılda 4 kez iç izlemeye esas numune alınır. Denetime esas numuneler ise; 50 metreküp/gün ve altında debiye sahip tesislerden yılda en az 1 kez, 50 metreküp/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise yılda en az 2 kez alınır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince yıllık numune alma sayısı artırılabilir.” ifadelerine yer verildi.